صبا

 سخنانی از امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام :

*اگر خدا کفیل روزی است،   + غصه چرا ؟

*اگر رزق تقسیم شده است،   + حرص چرا ؟

*اگر دنیا فریبنده است،    + اعتماد به آن چرا ؟

*اگر بهشت حق است،         + تظاهر به ایمان چرا ؟

*اگر قبر حق است،          + ساختمانهای مجلل چرا ؟

*اگر جهنم حق است،         + این همه ناحق کردن چرا ؟

*اگر حساب حق است،         + جمع کردن مال حرام چرا ؟

*اگر قیامتی است،          + خیانت به مال مردم چرا ؟

*اگر دشمن انسان شیطان است،+ پیروی از او چرا ؟


اولین دیدگاه را شما بگذارید شیطان ،

 خوش آمدید   

مشخصات مدیر وبلاگ

التماس دعا [0]

عاقبت روزی من هم دیگر نخواهم نوشت ولی امیدوارم شما برای همیشه بخوانید...
ویرایش

موسیقی


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ