ثبت شرکت
صبا

دریا

روزی دروغ به حقیقت گفت : آیا میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم .

حقیقت پذیرفت .

آن دو با هم به ساحل رفتند .

حقیقت لباسهایش را درآورد تا به دریا برود ، که دروغ لباسهای او را پوشید و رفت .

از آن روز به بعد حقیقت برهنه و زننده است .

و دروغ در لباس حقیقت به ظاهر زیبا و دوست داشتنی !!!


نظر() داستانک ،

  

مشخصات مدیر وبلاگ

التماس دعا [0]

عاقبت روزی من هم دیگر نخواهم نوشت ولی امیدوارم شما برای همیشه بخوانید...
ویرایش

موسیقی


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ